גישתי הטיפולית

דרך עבודתי מבוססת על החשיבה הדינמית, אשר חוקרת ומתבוננת על נפש האדם המורכבת, במטרה להבין את המניעים והסיבות לפעולות ולהתנהגות של האדם. במילים אחרות, כאשר אנו רואים תופעה כלשהי אצל ילד או מבוגר, יש לכך סיבות, שלא תמיד גלויות לעין וברורות בהסתכלות הראשונית.

 

בהקשר זה, יש מקום להתייחס לתנאי החיים, לתרבות, למשפחה, לאירועי חיים שונים, החל מהלידה ועד עתה, כולל משברים, מעברים, או שינויים אחרים במשפחה.

 

אני משלבת כלים מתוך תחומי טיפול שונים: הטיפול הדיאדי, התערבויות ממוקדות  וכן כלים של עיצוב התנהגות וכלים מהאסכולה הקוגניטיבית-התנהגותית.