עבודה בשיתוף אנשי מקצוע

כאשר מתקיים שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע או אנשי חינוך נוספים שמכירים את הילד, סביר שתוצאות ההתערבות יהיו מועילות יותר, תהליך ההתערבות עשוי להתקצר באופן משמעותי, כי העבודה המשולבת מביאה לאפקט סינרגטי.

לפיכך, ישנם מצבים שרצוי לקשר ביני לבין אנשי מקצוע אחרים שעיסוקם רלוונטי. למשל, כאשר יש בתמונה גם מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת, גננת או מורה, או כל אדם אחר רלוונטי.

מיותר לציין כי סודיות של כל הקשור בטיפול הינה דבר בסיסי בעבודה הטיפולית. במידה ויוחלט על שיתוף עם אנשי מקצוע נוספים, הדבר מותנה באישור מפורש שלכם בכתב.

 

טיפול דיאדי

טיפול פרטני לילד

הדרכת הורים

אבחון